Brodske i taxi linije do festivala

Dnevne brodske linije
Do Martinske plovi brod Avalon koji je na toj relaciji vozio i lani. Cijena karte u jednom smjeru na liniji Mandalina – Šibenik – Martinska iznosi 7 kn, povratna košta 10 kn, a od ove godine moguće je i kupiti mjesečnu kartu po cijeni od 200 kn za kružnu brodsku liniju Mandalina – Šibenik – Martinska.

Noćne brodske i auto-taxi linije
Noćne plovne linije, kao i taxi usluge, moguće je naručiti pozivima na brojeve:
Taxi boat: 0995424783
Taxi vozila: 0993232777
Cijene za taxi boat su:
– 1-2 osobe 100 kn
– 3-5 osoba 150 kn
– 6-11 osoba 200 kn
Cijene za auto taxi su:
– Auto 110 kn
– Mini kombi 6+1 160 kn
– Kombi 8+1 200 kn
Cijene se odnose na jednosmjerne vožnje.